Xmas 2012 -Dear-

category: Xmas

Dec.2012 release
skater: waka, seina, nanoka
special thanks: kazuhiro, mina, hiroshige, midori, hideo, akemi, nami
editor: seiji


Contact Us