TDRSA-SSTYLE

TOKYO DOME ROLLER SKATE ARENA – SLALOM STYLE –

category: OTHERS

Dec.2016 release
TOKYO DOME ROLLER SKATE ARENA – SLALOM STYLE –
東京ドーム ローラースケートアリーナ

rider: seiji, kenji, satoshi, hiroshige, hiroyoshi, kosuke, yu-ki, takuya, waka
camera: seiji, hiroshige
editor: seiji
special thanks: naru, kazuhiro, masako, luna, mana


Contact Us