Jul.2015 release rider: seiji, waka camera: hiroshige editor: seiji special thanks: kazuhiro, mina, midori, seina

BLAST

category: NEXT RIDE

Jun.2015 release crew: seiji, kenji, satoshi, hiroyoshi, hiroshige, kosuke, yu-ki camera: seiji, hiroshige editor: seiji special thanks: masako

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- BLAST

ONE DAY #2

category: NEXT RIDE

Mar.2015 release rider: seiji, kenji, satoshi, kosuke camera: hiroshige editor: seiji special thanks: midori, masako

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- ONE DAY #2

BEAT

category: OTHERS

Feb.2015 release rider: Seiji Nakano, Hirobumi Inoue, Hiroshige Sasaki, Noboru Shin-i camera: Seiji Nakano, Hiroshige Sasaki editor: Seiji Nakano

ONE DAY #1

category: NEXT RIDE

Jan.2015 release rider: seiji, kenji, satoshi, kosuke

Dec.2014 release skater: nanoka, reina, maki, chinatsu, tsukika, aoi, reia, manami

PEACHY6

category: PEACHY

Nov.2014 release rider: seina, nanoka

Oct.2014 release rider: satoshi, seiji, kenji, hiroyoshi, kosuke

AIRY -side B-

category: OTHERS

Aug.2014 release rider: seiji, hiroshige, seina, nanoka

AIRY -side A-

category: OTHERS

Aug.2014 release rider: seiji, hiroshige, seina, nanoka camera: seiji, hiroshige, seina editor: seiji

解説


SONY HDR-AS100Vを使って撮影してみました。

Contact Us