ONE DAY #5

category: NEXT RIDE

Mar.2016 release rider: seiji, kenji camera: seiji, hiroshige editor: seiji

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- ONE DAY #5

Dec.2015 release skater: nanoka, reina, maki, chinatsu, reia, manami, saki, wakaba, kokomi camera: hideo, koji, naomi editor: seiji special thanks: akemi, yumi, kayoko, harumi, masami, ayumi

S-FOUR PRESENTS. http://s-four.jp

ONE DAY #4

category: NEXT RIDE

Dec.2015 release rider: seiji, kenji camera: seiji, hiroshige editor: seiji

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- ONE DAY #4

COLOR

category: OTHERS

Nov.2015 release rider: seiji, waka camera: hiroshige editor: seiji special thanks: kazuhiro, mina, midori, seina

SOLID2

category: SOLID

Nov.2015 release rider: yu-ki, kei, seina, naho, nanoka camera: seiji editor: seiji special thanks: hideo, kenichi

ONE DAY #3

category: NEXT RIDE

Sep.2015 release rider: seiji, kenji, satoshi, hiroshige, hiroyoshi, kosuke, yu-ki camera: seiji, hiroshige editor: seiji

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- ONE DAY #3

Jul.2015 release rider: seiji, waka camera: hiroshige editor: seiji special thanks: kazuhiro, mina, midori, seina

BLAST

category: NEXT RIDE

Jun.2015 release crew: seiji, kenji, satoshi, hiroyoshi, hiroshige, kosuke, yu-ki camera: seiji, hiroshige editor: seiji special thanks: masako

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- BLAST

ONE DAY #2

category: NEXT RIDE

Mar.2015 release rider: seiji, kenji, satoshi, kosuke camera: hiroshige editor: seiji special thanks: midori, masako

NEXT RIDE CREW PRESENTS. NEXT RIDE -another side- ONE DAY #2

BEAT

category: OTHERS

Feb.2015 release rider: Seiji Nakano, Hirobumi Inoue, Hiroshige Sasaki, Noboru Shin-i camera: Seiji Nakano, Hiroshige Sasaki editor: Seiji Nakano

Contact Us